روز: مارس 22, 2020

آموزش دی جی و ریمیکس

آموزش دیجی و ریمیکس

در این مقاله سعی می کنیم از فعالیت در زمینه دیجی که در حال گذر از یك روند رو به رشد تعلیم و تربیت است و امروزه توسط افراد زیادی در سطح کشور آموزش داده می شود صحبت کنیم, هدف اصلی این مقاله این است که فرایند آموزش دیجی و ریمیکس با توجه به افزایش […]

ادامه مطلب