روز: مارس 31, 2020

بارمن تولد

یک بارمن تولد خوب، جدا از دانش انواع نوشیدنی های مقطر، شامل کوکتل و موکتل، در تهیه و مخلوط کردن نیز باید از روان شناسی و همدلی خوبی برخوردار باشد. آنها باید گوش دهند، ببینند و مشاهده کنند. ترجیحات مشتری را بشناسند و آنها را مانند شخصیت اصلی تجربه خود احساس کنند. _ برای مشاوره […]

ادامه مطلب